Přijímací řízení

ZUŠ Luhačovice

Zápis na nový školní rok 2024/2025

Uchazeč o studium na naší škole:

 • vyplní a odešle na našich webových stránkách elektronickou přihlášku do naší školy.
 • Přihláška se stává platnou teprve podpisem zákonného zástupce nebo zletilého žáka u přijímacího řízení.
 • absolvuje přijímací řízení (talentové zkoušky) ve dnech
  20. – 24. 5. 2024 od 14 – 17 hodin v ředitelně školy
 • talentové zkoušky do Tanečního oboru proběhnou letos pouze ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 14 – 17 hodin v ZUŠ
 • uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky

Přijití ke studiu je dále podmíněno:

 • celkovou kapacitou školy
 • kapacitou uměleckého oboru a studijního zaměření
 • Školním vzdělávacím programem ZUŠ Luhačovice


V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy
Moniku Slovákovou
+420 605 433 651, reditelkazusluhacovice@seznam.cz

Kritéria talentových zkoušek

Hudební obor:

 • zpěv písně, intonace, rytmické cítění, popř. hra na hudební nástroje(u těch, kteří již hrají)

​​Taneční obor:

 • pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor:

 • výtvarné domácí práce, kresba postavy, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, barvu)