Přijímací řízení

ZUŠ Luhačovice

Zápis na nový školní rok 2022/2023

Uchazeč o studium na naší škole:

  • vyplní na našich webových stránkách elektronickou přihlášku do naší školy.
  • Přihláška se stává platnou teprve podpisem zákonného zástupce nebo zletilého žáka u přijímacího řízení.
  • absolvuje přijímací řízení (talentové zkoušky) nyní v mimořádném termínu po telefonické domluvě se zástupci ředitelky školy

Přijití ke studiu je dále podmíněno:

  • celkovou kapacitou školy
  • kapacitou uměleckého oboru a studijního zaměření
  • Školním vzdělávacím programem ZUŠ Luhačovice

​V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy
Moniku Slovákovou
+420 605 433 651, reditelka@zusluhacovice.cz

Kritéria talentových zkoušek

Hudební obor:

  • zpěv písně, intonace, rytmické cítění, popř. hra na hudební nástroje(u těch, kteří již hrají)

​​Taneční obor:

  • pohybové schopnosti, rytmické cítění, hudební sluch

Výtvarný obor:

  • výtvarné domácí práce, kresba postavy, výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, barvu)