Taneční obor

ZUŠ Luhačovice

Cílem výuky je podporovat a rozvíjet přirozené pohybové schopnosti dětí, vštěpovat jim základy pohybové kultury, učit je vnímat hudbu a tvořivě se pohybem vyjadřovat. Žáci se seznamují se základy lidového a moderního tance, gymnastiky i baletu.

Délka studia:
  • Přípravná taneční výchova: 1-2 roky (od 5 let)
  • Základní studium I. stupně: 7 roků (od 7 let)
  • Základní studium II. stupně: 4 roky (od 14 let)
  • Studium pro dospělé: nejvýše 4 roky
Vyučované předměty
  • Taneční průprava
  • Gymnastická průprava
  • Techniky současného tance
  • Kompozice a improvizace
  • Lidové hry a tance
  • Klasická taneční technika