Hudební obor

ZUŠ Luhačovice

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let skupinovou výukou v předmětu Slavíček – 45 minut jednou týdně.

Pro děti od 6 let již probíhá přípravná nástrojová výuka, která je organizovaná ve skupině 2 žáků – 45 minut jednou týdně a povinným předmětem je Přípravná hudební nauka.

Pro děti od 7 let začíná probíhat základní studium I.stupně (7leté) formou individuální výuky, případně ve skupině 2 žáků v budově ZUŠ Luhačovice na odloučených pracovištích v ZŠ Pozlovice (sólový zpěv a klavír) a v ZŠ Dolní Lhota (kytara, klávesy a klavír).

Základní vyučovací lekce trvá 45 minut. Povinným předmětem ke studiu hudebního nástroje je Hudební nauka. Od 4.ročníku přibývají volitelné předměty, jako například Pěvecký sbor, Školní kapela, komorní a souborová hra.

Studium II. stupně je čtyřleté a je určeno pro děti od 14 let.

Studijní zaměření
 • Hra na klavír
 • Hra na housle
 • Hra na dřevěné dechové nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon
 • Hra na žesťové nástroje – pozoun, trubka, baskřídlovka
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru
 • Hra na elektronické klávesové nástroje
 • Hra na varhany
 • Hra na cimbál
 • Hra na bicí nástroje
 • Sólový zpěv
 • Pěvecký sbor Pramínek