Obory

ZUŠ Luhačovice
Úplata za vzdělávání pro I. pololetí školního roku 2022/2023 na období od 1.9.2022 do 31.1.2023

OboryMěsíční platbaPololetní platba
Hudební – 1. + 2. stupeň 330,-1650,-
Hudební – přípravné studium + skupinová výuka250,- 1250,-
SLAVÍČEK pro děti od 5 let120,-600,-
PRAMÍNEK – dětský pěvecký sbor120,-600,-
Výtvarný – 1. + 2. stupeň270,-1350,-
Výtvarný – přípravné studium270,-1350,-
Taneční – 1. + 2. stupeň230,- 1150,-
Taneční – přípravné studium 230,- 1150,-
Studium pro dospělé
§8 odst. 2, písm. a) studující viz výševiz výše
§8 odst. 2, písm. b) pracující 1.508,-7.540,-

Splatnost úplaty za vzdělávání:
  • Za I.pololetí školního roku vždy do 15.8.