Výtvarný obor

ZUŠ Luhačovice
Vyučování výtvarného oboru probíhá v hlavní budově školy. Výuka se uskutečňuje ve skupině 15 žáků, 1x týdně v bloku 3 vyučovacích hodin (3 x 45 minut). Přijímáme žáky od 5 let. Studium výtvarného oboru je otevřeno všem dětem a mladým lidem, kteří projevují osobní zájem o tvůrčí vyjadřování a výtvarné vzdělávání. Usilujeme o to, aby žák získal prostřednictvím vlastní tvorby hlubší výtvarnou kreativitu, která bude vycházet z jeho emocionální a rozumové stránky. Cílem výuky je seznámit žáky s různými výtvarnými technikami a pomůckami, přiblížit jim některá významná jména a události z dějin výtvarné kultury, rozvíjet vnímání, chápání a hodnocení krásy, zušlechtit cítění, myšlení i chování ke světu, péči o okolní prostředí i osobní kulturu.
Délka studia:
  • Přípravná výtvarná výchova: 1–2 roky (od 5 let)
  • Základní studium I. stupně: 7 roků (od 7 let)
  • Základní studium II. stupně: 4 roky (od 14 let)
Vyučované předměty
  • Plošné tvorba
  • Prostorová tvorba