Historie

ZUŠ Luhačovice

Historie ZUŠ Luhačovice sahá do roku 1964. V září toho roku bylo z iniciativy Městského Národního Výboru v Luhačovicích poprvé zahájeno vyučování Lidové školy umění jako detašované třídy Lidové školy umění Zlín (tehdejší Gottwaldov).

Začátky byly velmi skromné – jako první byla otevřena klavírní třída se 16 žáky, které vyučovala Zdeňka Zápecová, a houslová třída se 6 žáky, jejichž učitelem byl Rudolf Dratva. Houslovou třídu převzal v roce 1967 Vladimír Klabačka a od roku 1974 Jiří Sládek (pozdější první ředitel školy). Pro tento účel uvolnil MěNV místnost v bývalé měšťanské škole (dnes městská knihovna) a zařídil ji jako první třídu pro vyučování hudby.

Ve školním roce 1973/74 bylo detašované pracoviště rozšířeno o taneční obor, který vedla Dana Crháková. O 2 roky později obor převzala Věra Černohorská a od roku 2015 vyučuje taneční obor Veronika Koutná.

Nadšení žáků i učitelů a v neposlední řadě podpora a zájem rodičů vedly k prvním úspěchům. Děti se prezentovaly na školních besídkách, výchovných koncertech, v Lázeňském divadle, na společných vystoupeních se zlínskou školou a postupně na samostatných koncertech. Škola přesídlila do barokního zámku Seréniyových, kde našla větší prostory a skutečné zázemí pro všechny vyučované obory.

Velký zájem veřejnosti, rodičů, žáků a velmi dobré výsledky vedly v září školního roku 1986/87 ke vzniku samostatné Lidové školy umění – později Základní umělecké školy Luhačovice. V témže roce byla výuka rozšířena o třetí obor – obor výtvarný, jehož prvním pedagogem se stal Mgr.František Petrák. Dnes vede výtvarný obor Mgr.Zdenka Kročilová.

Od roku 2010 je ředitelkou Základní umělecké školy Luhačovice Monika Slováková.