Soutěže

ZUŠ Luhačovice

Výsledky národních soutěží
ve školním roce 2021/2022

Soutěž ve hře na zobcovou flétnu
Jméno žákaOkresní koloKrajské koloJméno učitelky
Lada Maria Klimčíková
II. kategorie
ZUŠ Harmonie – Zlín
10. 3. 2022
1. místo s postupem
ZUŠ Kroměříž
4. 4. 2022
1. místo
Bc. Rita Ryndová
Zuzana Rajznauerová
II. kategorie
ZUŠ Harmonie – Zlín
10. 3. 2022
1. místo s postupem
ZUŠ Kroměříž
4. 4. 2022
2. místo
Bc. Rita Ryndová
Martin Elšík
IV. kategorie
ZUŠ Harmonie – Zlín
10. 3. 2022
3. místo
Bc. Rita Ryndová
Julie Slámová
V. kategorie
ZUŠ Harmonie – Zlín
10. 3. 2022
2. místo
Bc. Rita Ryndová

Beáta Rajznauerová
V. kategorie
ZUŠ Harmonie – Zlín
10. 3. 2022
2. místo
Bc. Rita Ryndová
Liliana Krajčová
VIII. kategorie
ZUŠ Harmonie – Zlín
10. 3. 2022
2. místo
Bc. Rita Ryndová
Sólový zpěv
Jméno žákaOkresní koloJméno učitelky
Kateřina Martincová
VII. a) kategorie
ZUŠ Otrokovice
24. 2. 2022
2. místo
Mgr. Barbora Plášková
Soutěž ve hře na žesťové nástroje
Jméno žákaOkresní koloKrajské koloJméno učitelky
HRA NA TRUBKU
Tomáš Martinec
III. kategorie
ZUŠ Valašské Klobouky
9. 3. 2022
2. místo
Zdeněk Gahura
HRA NA TRUBKU
Richard Dolanský
IV. kategorie
ZUŠ Valašské Klobouky
9. 3. 2022
2. místo
Zdeněk Gahura
HRA NA TRUBKU
Jakub Šústek
IV. kategorie
ZUŠ Valašské Klobouky
9. 3. 2022
2. místo
Zdeněk Gahura
HRA NA TROMBON
Marek Tarabus
IX. kategorie
ZUŠ Valašské Klobouky
9. 3. 2022
1. místo s postupem
ZUŠ Hulín
7. 4. 2022
1. místo
Zdeněk Gahura
HRA NA TENOR
Vojtěch Mituník
VII. kategorie
ZUŠ Valašské Klobouky
9. 3. 2022
1. místo s postupem
ZUŠ Hulín
7. 4. 2022
1. místo
Zdeněk Gahura
Soutěž ve hře na bicí nástroje
Jméno žákaOkresní koloKrajské koloJméno učitelky
Jaromír Prouza
VI. kategorie
ZUŠ Malenovice
14. 3. 2022
1. místo s postupem
ZUŠ Zlín
7. 4. 2022
1. místo
Návrh na postup
do celostátního kola
(náhradník)
Rostislav Koplík
David Pavelka
VI. kategorie
ZUŠ Malenovice
14. 3. 2022
1. místo s postupem
ZUŠ Zlín
7. 4. 2022
2. místo
Rostislav Koplík
Adéla Katriňáková
VI. kategorie
ZUŠ Malenovice
14. 3. 2022
2. místo
Rostislav Koplík

Gratulujeme všem soutěžícím a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Poděkování patří také jejich vyučujícím Mgr. Barboře Pláškové, Bc. Ritě Ryndové, Zdeňku Gahurovi, Rostislavu Koplíkovi, stejně tak klavírním korepetitorkám Drahomíře Kuncové, Evě Peškové a Anně Švrčinové.