ballet music painting

VÝTVARNÝ OBOR

Vyučování výtvarného oboru probíhá v hlavní budově školy. Výuka se uskutečňuje ve skupině 15 žáků, 1x týdně v bloku 3 vyučovacích hodin (3 x 45 minut).

Přijímáme žáky od 5 let.

Studium výtvarného oboru je otevřeno všem dětem a mladým lidem, kteří projevují osobní zájem o tvůrčí vyjadřování a výtvarné vzdělávání. Usilujeme o to, aby žák získal prostřednictvím vlastní tvorby hlubší výtvarnou kreativitu, která bude vycházet z jeho emocionální a rozumové stránky.

Cílem výuky je seznámit žáky s různými výtvarnými technikami a pomůckami, přiblížit jim některá významná jména a události z dějin výtvarné kultury, rozvíjet vnímání, chápání a hodnocení krásy, zušlechtit cítění, myšlení i chování ke světu, péči o okolní prostředí i osobní kulturu.

Délka studia:

Vyučované předměty