ballet music painting

TANEČNÍ OBOR

Cílem výuky je podporovat a rozvíjet přirozené pohybové schopnosti dětí, vštěpovat jim základy pohybové kultury, učit je vnímat hudbu a tvořivě se pohybem vyjadřovat. Žáci se seznamují se základy lidového a moderního tance, gymnastiky i baletu.

Délka studia:

Vyučované předměty