ballet music painting

HUDEBNÍ OBOR

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let skupinovou výukou v předmětu Slavíček – 45 minut jednou týdně.

Pro děti od 6 let již probíhá přípravná nástrojová výuka, která je organizovaná ve skupině 2 žáků – 45 minut jednou týdně a povinným předmětem je Přípravná hudební nauka.

Pro děti od 7 let začíná probíhat základní studium I.stupně (7leté) formou individuální výuky, případně ve skupině 2 žáků v budově ZUŠ Luhačovice na odloučených pracovištích v ZŠ Pozlovice (sólový zpěv a klavír) a v ZŠ Dolní Lhota (kytara, klávesy a klavír).

Základní vyučovací lekce trvá 45 minut. Povinným předmětem ke studiu hudebního nástroje je Hudební nauka. Od 4.ročníku přibývají volitelné předměty, jako například Pěvecký sbor, Školní kapela, komorní a souborová hra.

Studium II. stupně je čtyřleté a je určeno pro děti od 14 let.

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ