ballet music painting

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

Ředitelka školy - Monika Slováková

Zástupkyně ředitelky - MgA. Petra Procházková

HUDEBNÍ OBOR

Klavírní oddělení:

Drahomíra Kuncová

Eva Pešková

Bc. Veronika Mlčáková

Anna Švrčinová

Houslové oddělení:

MgA. Jan Kovalovský

MgA. Jiří Novák

Kytarové oddělení:

Monika Slováková

Daniel Burda

Vít Rokyta

Kamila Sedláčková

Dechové žesťové nástroje:

Zdeněk Gahura

Dechové dřevěné nástroje:

Bc. Rita Ryndová

MgA. Petra Procházková

Milan Slovák

Klávesové oddělení:

Mgr. Jiří Drga

Zdeněk Gahura

Oddělení bicích nástrojů:

Rostislav Koplík

Lidové nástroje – cimbál:

Radka Turzíková

Pěvecké oddělení:

Mgr. Markéta Prouzová

Mgr. Barbora Vajdíková

TANEČNÍ OBOR

BcA. Veronika Koutná

Luděk Koutný (klavírní doprovody tanečního oboru)

VÝTVARNÝ OBOR

Mgr. Zdenka Kročilová – MD

MgA. Jitka Dulíková-Gottfriedová (zástup)